Enlarge
ดอกเบญจมาศ
สื่อความหมายของคำว่า “ รักแท้ ” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดอกสีขาว 

ซึ่งคนญี่ปุ่นจะถือว่าดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้อันสูงศักดิ์และทรงเกียรติ