จังหวัดภูเก็ต
อำเภอเมืองภูเก็ต

 1. วัดโฆษิตวิหาร                  ม. 6 ถนนเทพกษัตรีย์ ตำบลตลาดใหญ่ เมือง ภูเก็ต 83000
 2. วัดเจริญสมณกิจ                ม. 6 บ้านบางงั่ว ตำบลตลาดใหญ่ เมือง ภูเก็ต 83000
 3. วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข)   ม. 11 บ้านบางเหนียว ตำบลตลาดใหญ่ เมือง ภูเก็ต 83000
 4. วัดมงคลนิมิตร                  ม. 2 ตำบลตลาดใหญ่ เมือง ภูเก็ต 83000
 5. วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควร)   ม. 6 ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ เมือง ภูเก็ต 83000
 6. วัดขจรรังสรรค์                  ม. 1 บ้านตลาดเหนือ ตำบลตลาดเหนือ เมือง ภูเก็ต 83000
 7. วัดรัษฎาราม                     ม.5 ตำบลรัษฎา เมือง ภูเก็ต 83000
 8. วัดอร่ามรัตนาราม               ม. 3 ตำบลรัษฎา เมือง ภูเก็ต 83000
 9. วัดเทพนิมิตร                     ม. 1 บ้านแหลมชั่น ตำบลวิชิต เมือง ภูเก็ต 83000
 10. วัดนาคาราม                      ม. 4 บ้านนาคา ตำบลวิชิต เมือง ภูเก็ต 83000
 11. วัดไชยธาราราม  (วัดฉลอง   ม. 6 บ้านฉลอง ถนนเจ้าฟ้า ตำบลฉลอง เมือง ภูเก็ต 83130
 12. วัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้)        ม. 8 บ้านโคกโตนด ตำบลฉลอง เมือง ภูเก็ต 83130
 13. วัดสว่างอารมณ์                  ม. 2 บ้านราไวย์ ตำบลราไวย์ เมือง ภูเก็ต 83130
 14. วัดกิตติสังฆาราม (วัดกะตะ)   ม. 2 บ้านกะตะ ตำบลกะรน เมือง ภูเก็ต 83130
 15. วัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน)    ม. 1 บ้านกะรน ตำบลกะรน เมือง ภูเก็ต 83130

อำเภอกระทู้

 1. วัดกะทู้                              ม. 4 บ้านกะทู้ ตำบลกะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 83120
 2. วัดอนุภาษกฤษฎาราม           ม. 1 บ้านเก็ตโฮ่ ตำบลกะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 83120
 3. วัดสุวรรณคีรีวงก์ (วัดป่าตอง)  ม. 1 บ้านป่าตอง ตำบลป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต 83120

อำเภอถลาง

 1. วัดเทพกษัตรีย์                     ม. 4 บ้านดอน ตำบลเทพกษัตรีย์ ถลาง ภูเก็ต 83110
 2. วัดพระทอง                         ม. 2 บ้านนาใน ตำบลเทพกษัตรีย์ ถลาง ภูเก็ต 83110
 3. วัดพระนางสร้าง                   ม. 1 บ้านตะเคียน ตำบลเทพกษัตรีย์ ถลาง ภูเก็ต 83110
 4. วัดเมืองใหม่                       ม. 5 บ้านเมืองใหม่ ตำบลเทพกษัตรีย์ ถลาง ภูเก็ต 83110
 5. วัดท่าเรือ                            ม. 3 บ้านท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 83110
 6. วัดเทพวนาราม                     ม. 7 บ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 83110
 7. วัดศรีสุนทร                          ม. 5 บ้านลิพอน ตำบลศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 83110
 8. วัดเชิงทะเล                          ม. 1 บ้านศาลา ตำบลเชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 83110
 9. วัดอนามัยเกษม                     ม. 3 บ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 83110
 10. วัดโสภณวนาราม                   ม. 2 บ้านป่าคลอก ตำบลป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 83110
 11. วัดท่าฉัตรไชย                       ม. 5 ตำบลไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 83140
 12. วัดไม้ขาว                             ม. 4 บ้านไม้ขาว ตำบลไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 83140
 13. วัดมงคลวราราม                    ม. 1 บ้านในยาง ตำบลสาคู ถลาง ภูเก็ต 83140
 14.  

  อำเภอเมืองภูเก็ต                                                           

  http://www.thaitambon.com/tambon/images/icvill.gif ตำบลตลาดใหญ่

  http://www.thaitambon.com/tambon/images/icvill.gif ตำบลตลาดเหนือ

  http://www.thaitambon.com/tambon/images/icvill.gif ตำบลเกาะแก้ว

  http://www.thaitambon.com/tambon/images/icvill.gif ตำบลรัษฎา

  http://www.thaitambon.com/tambon/images/icvill.gif ตำบลวิชิต

  http://www.thaitambon.com/tambon/images/icvill.gif ตำบลฉลอง

  http://www.thaitambon.com/tambon/images/icvill.gifตำบลราไวย์

   ตำบลกะรน

  อำเภอกะทู้

  http://www.thaitambon.com/tambon/images/icvill.gifตำบลกะทู้

  http://www.thaitambon.com/tambon/images/icvill.gifตำบลป่าตอง

                 ตำบลกมลา


                 อำเภอถลาง

     ตำบลเทพกระษัตรี

  http://www.thaitambon.com/tambon/images/icvill.gifตำบลศรีสุนทร

  http://www.thaitambon.com/tambon/images/icvill.gifตำบลเชิงทะเล

  http://www.thaitambon.com/tambon/images/icvill.gif ตำบลป่าคลอก

  http://www.thaitambon.com/tambon/images/icvill.gifตำบลไม้ขาว

  http://www.thaitambon.com/tambon/images/icvill.gifตำบลสาคู