คำแนะนำ
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านที่ได้ให้ไว้กับทางร้านดอกไม้ราแตง เมื่อท่านใช้บริการกับเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดการใช้งานผ่าน ทางเว็บไซต์ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและทำความเข้าใจก่อนการใช้บริการท่านตกลงและอนุญาตให้ทาง ร้านดอกไม้ราแตง รวบรวมใช้และโอนข้อมูลของท่านตามที่ได้กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์
เรารวบรวมข้อมูลอะไรของ ท่านบ้าง?
เรา จะทำการรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการกับทาง ร้านราแตง หรือใช้งานผ่านทางเว็บไซต์นอกจากนี้เราจะรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อท่านทำรายการใดๆก็ตามเสร็จแล้ว และ เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลการใช้งานจะถูกรวบรวมไว้ในคุกกี้ (ดังรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่าง) เรา จะทำการรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ และ /หรือสถานที่ตั้ง (ซึ่งประกอบด้วยชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ตำแหน่งสถานที่ตั้งแบบเรียลไทม์ฯลฯ) เมื่อท่านอนุญาตเท่านั้น เราจะทำการรวบรวมข้อมูลจำเพาะเหล่านี้เพื่อดำเนินการใช้งานตามที่เสนอผ่านทางเว็บไซต์รวมถึงให้ข้อเสนอและข้อมูลเกี่ยวกับ เรา และบริการต่างๆที่ท่าน อาจสนใจ เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านการสั่งดอกไม้ออนไลน์ การลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร การส่งข้อความผ่านทาง contact us หรือผ่านทางช่องทางอื่นๆของทางเว็บไซต์หรือผ่านทางโฆษณาเราจะไม่เก็บข้อมูลสำคัญของท่าน
 
การเก็บข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล
ร้านดอกไม้ราแตงจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยที่สุดและป้องกันไม่ให้มีการนําข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ในทางที่ผิด การก้าวก่ายความเป็นส่วนตัว การทำข้อมูลสูญหาย การนําข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผยข้อ มูลของท่าน ราแตงจะทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านที่มีทั้งหมด หากท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้งานแล้วภายใต้ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อท่านตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้ บริการของทางเว็บไซต์ท่านต้องเก็บรหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับ ไม่ควรบอกรหัสดังกล่าวกับผู้อื่นด้วยลักษณะการใช้งานอินเตอร์เน็ท ราแตงไม่สามารถรับรองความปลอดภัย ขณะที่ท่านได้ทำการส่งผ่านข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับเรา และ ท่านยอมรับว่าท่านได้ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับเราโดยยอมรับเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านทราบว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่รวบรวมโดยร้านดอกไม้ราแตง ท่านยินยอมให้ ราแตงทำการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการดำเนินการและส่งของ รวมถึงบริการอื่นๆที่ท่านได้สั่งไว้กับทางเว็บไซต์ท่านยินยอมให้  เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน ประกอบไปด้วย ชื่ออีเมล์ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์กับผู้ส่งของ พนักงานของราแตงหรือบุคคลภายนอกที่ให้บริการส่งของกับ ราแตง ท่านยินยอมให้ ราแตง ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ในการโฆษณาหรือการตลาดทางตรงเพื่อแจ้งรายละเอียดของทางเว็บไซต์รวมถึงสินค้าและการบริการของ ราแตงหรือเรื่องอื่นๆที่ท่านอาจสนใจเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน และ ท่านยินยอมให้ เรา เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลดังต่อไปนี้
- องค์กรอื่นๆ
- บุคคลภายนอกที่ได้รับการว่าจ้างโดย ร้านดอกไม้ราแตง  ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน เรา หรือทำการส่งสินค้าและให้บริการแทนอาทิขั้นตอนการชำระเงิน การส่งอีเมล์การทวงหนี้ ข้อมูลทางการตลาด การโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม หากท่านไม่ต้องการรับข่าวสารจาก เรา หรือไม่ต้องการให้ เรา เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลภายนอก กรุณาแจ้งให้เราทราบได้ที่ ratang_flower@hotmail.com หรือทำตามขั้นตอนเมื่อท่านได้รับข่าวสารจาก เราในอีเมล์ของท่านเรา จะดำเนินการตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ได้รับแจ้งโปรดทราบว่าการใช้บุคคลภายนอกดำเนินการยกเลิกการใช้บริการ นั่นหมายถึงว่าราแตงจะไม่สามารถให้บริการท่านได้อีกต่อไปร้านดอกไม้ราแตงขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหากมีเหตุจำเป็นในทางกฎหมาย หรือเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของ ราแตง หรือบุคคลภายนอก หรือเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อื่นบริษัท เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
 เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์และอัพเดทอยู่เสมอ และไม่ทำการบิดเบือนข้อมูลใดๆ กรุณาแจ้งให้เราทราบ หากท่านต้องการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้ไว้กับราแตงทางเราจะรีบดำเนินการตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ได้รับแจ้งและหากท่านต้องการสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เราทราบได้ที่ ratang_flower@hotmail.com ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์หรือไม่อัพเดท หรือทำการลบข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทางเราจะรีบดำเนินการตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ได้รับแจ้ง การลบบัญชีผู้ใช้งานไม่ได้หมายความว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ให้ไว้กับทางเราจะถูกลบทิ้งไปโดยอัตโนมัติ หากท่านมีความประสงค์ให้ ราแตงทำการลบข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วยกรุณาทำตามขั้นตอนที่ให้ไว้ข้างต้น โปรดทราบว่าการลบข้อมูลส่วนตัวออกจากระบบของเรา นั่นหมายถึงว่าท่านยกเลิกการใช้บริการจากทางเราทั้งหมด ทางเราไม่อาจดำเนินการตามคำ ขอของท่าน หากมีข้อกำหนดทางกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว (ถ้ามี) เราจะให้ท่านยืนยันตัวตน ก่อนทำการส่งสำเนาข้อมูลส่วนตัวให้กับท่าน
คุกกี้
ข้อมูลบางอย่างที่ทางเว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมก็ไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานได้แต่จะติดตามการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อที่ทางเราจะได้ทราบลักษณะการใช้งานของลูกค้าและเพื่อเป็นการปรับปรุงการสั่งดอกไม้ออนไลน์ เราจะนําข้อมูลเหล่านี้โดยใช้คุ้กกี้เป็นไฟล์ข้อมูลเล็กๆที่ส่งผ่านทางอุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจดจำและพิสูจน์อุปกรณ์การใช้งานของท่านและอนุญาตให้อุปกรณ์ของท่านจำข้อมูลจากทางเว็บไซต์ของเราสำหรับการใช้งานในครั้งต่อไป คุ้กกี้ไม่ได้เก็บข้อมูลใดๆที่พิสูจน์ตัวตนของท่านและ  เราไม่ได้ใช้ คุ้กกี้ีเพื่อทำการเก็บข้อมูลดังกล่าวแต่  เราจะเก็บข้อ มูลส่วนตัวของท่านเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวกับทาง เราเท่านั้น ราแตงจะเก็บข้อมูลทางเทคนิคจากโทรศัพท์มือถือของท่านหรือการใช้งานเว็บไซต์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลสถานที่ตั้งคุณลักษณะเฉพาะ ประสิทธิภาพการใช้งานโทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการทางเครือข่าย /ระบบปฏิบัติการ รวมถึงชนิดของอุปกรณ์และการเชื่อมต่อไอพีแอดเดรส วิธีการชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ปฏิสัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น NFC Tags, QRCodes และ/หรือเว็บบราวเซอร์ของท่านต้องอนุญาตให้ท่านปฏิเสธการใช้งานคุ้กกี้ได้ถ้าท่านต้องการ
เว็บไซต์
เว็บไซต์ของเราอาจเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ แต่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ได้กับทางเว็บ ไซต์ของเราเท่านั้นดังนั้น ท่านต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆที่ท่านกำลัง ใช้งานด้วย

การติดต่อเรา
หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและคำขอใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน สามารถส่งคำขอของท่านมาได้ที่ ratang_flower@hotmail.com หรือ 076-687275ทางเรายินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ