นโยบายการคืนเงิน
เมื่อลูกค้าได้ทำการสั่งสินค้า กับร้านดอกไม้ราแตง และทำการโอนเงินมาชำระสินค้าแล้ว
เราจะทำการจัดส่งสินค้าให้ภายในวันที่ลูกค้าได้กำหนดไว้กับทางร้าน แต่ถ้าเมื่อสิ้นสุดวันที่ลูกค้ากำหนดไว้
คนรับยังมิได้รับสินค้า ที่สั่งดังกล่าว ทางร้านดอกไม้ราแตง ยินดีคืนเงินให้ลูกค้าตามราคาสินค้าที่ได้ชำระมาแล้ว
ทั้งนี้ทางร้านขอปฏิเสธการคืนเงินดังกล่าว เมื่อเป็นการนัดรับนอกเวลาจากผู้รับเอง หรือเปลี่ยนเวลา สถานที่ ที่ได้ตกลงกับ เราตั้งแต่แรก ผู้รับไม่สะดวกรับสินค้านั้น หรือ ผู้รับปฏิเสธการรับสินค้าดังกล่าว ทางร้านจะถือว่าได้ทำงานสำเร็จลุล่วง ไม่สามารถคืนเงินให้กับผู้สั่งได้
ลูกค้าสามารถติดต่อ ฝ่ายขาย หรือ พนักงานที่รับออเดอร์ได้ทุกช่องทาง
ทั้ง ratang_flower@hotmail.com
หน้าร้าน 076-687275  086-5223380

การจัดส่งสินค้า
เมื่อลูกค้า คือผู้สั่ง ติดต่อสั่งงานกับทางร้านดอกไม้ ราแตง และทางร้านจะทำการแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน
หลังจากนั้น ลูกค้าสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทุกช่องทางกับเรา
เช่น ratang_flower@hotmail.com 076-687275  หรือ 0865223380
เมื่อถึงวัน และเวลาที่กำหนด ทีมจัดส่งจะติดต่อ ผู้รับสินค้าดังกล่าวที่ตกลงกันไว้ และทำการจัดส่ง และแจ้งผลการจัดส่งเมื่อเสร็จสิ้น กับลูกค้าหรือผู้สั่ง
สาเหตุที่อาจจัดส่งผิดพลาดอาจเกิดได้หลายกรณี
เช่น
- ผู้รับไม่อยู่ตามวันเเละเวลานั้น
- ผู่รับไม่สะดวกรับสินค้า
- ผู้รับปฏิเสธการรับสินค้า เป็นต้น
สาเหตุเหล่านี้ทางร้านจะถือว่าการทำงานสำเร็จผู้สั่งไม่สามารถ ขอคืนเงินได้
ถ้าต้องการให้ทางร้านจัดส่งอีกครั้ง ผู้สั่งอาจต้องชำระค่าจัดส่งเพิ่มเติมในบางกรณี